Kazimierz Paprocki

STYMULATOR MÓZGU tDCS

Rewelacyjna metoda Neurostymulacji  usprawnia działanie mózgu.

Udowodniona naukowo skuteczność w depresji, mózgowym porażeniu dziecięcym, rehabilitacji po udarach i innych dysfunkcjach organizmu związanych z pracą mózgu.

Czy chcesz :

    – poprawić koncentrację i pamięć, polepszyć zdolności językowe i matematyczne, polepszyć nastrój i usprawnić rozwiązywanie problemów, pozbyć się nałogów …?

Według “Scientific American” internetowa ankieta przeprowadzona w 2014r r.wykazała, że aż 87 proc. badanych osób jest gotowych poddać się pobudzeniu mózgu przy użyciu metody tDCS

Co to jest Przezczaszkowa Stymulacja Prądem Stałym?

(ang. transcrenial Direct Current Stimulation—tDCS)

Przezczaszkowa Stymulacja Prądem Stałym (ang. tDCS)  jest stosunkowo nową i niezwykle obiecującą techniką nieinwazyjnego, bezpiecznego i bezbolesnego stymulowania mózgu.

Mózg pod względem działania i budowy jest najbardziej złożonym organem w ludzkim ciele. Składa się z miliardów komórek nerwowych zwanych neuronami.

Znakomita większość procesów zachodzących w mózgu w tym związanych z pracą innych organów ciała oraz reakcją na bodźce zewnętrzne jest związana z przepływem ładunków elektrycznych między neuronami. Okazało się, że poprzez dostarczanie ładunków elektrycznych z zewnątrz (wymuszanie przepływu prądu stałego) i kierowanie ich w określone obszary kory mózgowej można osiągać określone, pozytywne rezultaty.

W trakcie stymulacji prąd stały o natężeniu 0.5—2mA jest wysyłany poprzez czaszkę (skalp) w celu modulacji funkcji mózgu. Jest to tzw neuromodulacja ośrodków korowych.

Standardowe urządzenie tDCS zawiera dodatnią ”anodę”(+) oraz ujemną ”katodę”(-) oraz dostarcza prąd stały w zakresie 0.5—2mA. Wartość prądu może być regulowana skokowo lub w sposób płynny. W tym drugim przypadku niezbędny jest wskaźnik wartości płynącego prądu).

Z urządzenia wyprowadzone są dwa przewody. Jeden z przewodów, w kolorze czerwonym reprezentuje ”Anodę” i posiada potencjał dodatni (+), drugi przewód w kolorze czarnym reprezentuje ”Katodę” i posiada potencjał ujemny(-).
Do każdego przewodu jest podłączona jedna elektroda. Elektrody umieszcza się na głowie(skalpie) w określonych miejscach w celu osiągnięcia pożądanych efektów.
Prąd płynie z anody(+) do elektrody dodatniej, pokonuje barierę: powierzchnia elektrody-skóra, następnie przepływa przez mózg do elektrody ujemnej i spływa do katody(-). Charakter neuromodulacji jest uzależniony od typu elektrody.
Katoda (-) zmniejsza a anoda(+) zwiększa poziom wzbudzenia korowego.
Miejsca przyłożenia elektrod na scalpie są określane za pomocą międzynarodowego systemu 10-20 opracowanego w latach pięćdziesiątych dla potrzeb EEG.
W systemie tym wyodrębniono kilkadziesiąt punktów pomiaru (przyłożenia elektrod) i oznaczono każdą lokalizację dużą literą i cyfrą.
Ten system znalazł również zastosowanie w procedurach TMS (stymulacja magnetyczna) oraz w tDCS.
Graficzne przedstawienie systemu 10-20 jest pokazane w dalszej części opisu.
Pierwotnym celem dla , którego opracowano metodę tDCS była chęć pomocy w przyspieszniu rehabilitacji osób po udarach mózgu i zwązanych z tym powikłaniach neurologicznych Późniejsze badania naukowe pokazały, że Przezczaszkowa Stymulacja Prądem Stałym poprzez neuromodulacje anodową (+) i katodową(-) ukierunkowaną na różne obszary kory przynosła zaskakujaco pozytywne rezultaty również u ludzi zdrowych , którzy nigdy nie przeszli udaru.
W tej kategorii jedną z najlepiej przebadanych i najczęściej stosowanych jest procedura, w której elektroda dodatnia (anoda) jest w punkcie (F3) a elektroda ujemna w punkcie (FP2).
Precedura ta o nazwie:

LECZENIE DEPRESJI I NIEPOKOJU  (ang.TREATING DEPRESSION AND ANXIETY ) daje rewelacyjne wyniki i przynosi nie tylko poprawę nastroju ale również jest efektywna w ciężkich przypadkach depresji (ang. MDD Major Depression Disorder), w których zawiodły tradycyjne metody.

Krótki film ilustrujący przeprowadzenie tej procedury można obejrzeć w internecie pod adresem:
 https://www.jove.com/video/2744/electrodepositioning-montage

Ta sama procedura  była stosowana przez  Coma  Science Group z  Uniwersytetu w  LIEGE – Belgia w grupie 55 pacjentów przy wybudzaniu ze śpiączki (coma).

Adres:  http://www.coma.ulg.ac.be/papers/coma_vegetative_state.html

Jako procedura alternatywna jest również stosowana przy udarach (wylewach) mózgu.

Inne procedury stosowania Przezczaszkowej Stymulacji Prądem Stałym oraz towarzyszące im rezultaty, które powstały w wyniku naukowych badań są wymienione w dalszej części opisu aukcji pod wspólnym tytułem : Total tDCS –Przykłady rozmieszczenia elektrod w Przezczaszkowej Stymulacji Prądem Stałym.
Każda z procedur tutaj opisana jest poparta ilustracją graficzną z wyjątkiem procedury stosowanej przy udarach mózgu.
Dane z innego źródła podane tylko w formie opisowej zamieszczone są w postaci tabeli. Wersja ang. dostępna w internecie:  Simple Montage list with electrode placement and research sources …

https://www.reddit.com/r/tDCS/comments/2e7idx/simple_montage_list_with_electrode_placement_and/

Technika tDCS zyskała na popularności kiedy do wiadomości publicznej przeniknęły informacje, że Armia USA stosowała Przezczaszkową Stymulację Prądem Stałym w trakcie szkolenia operatorów dronów.
Okazało się, czas szkolenia pilotow poddanych działaniu tDCS uległ skróceniu o połowę.
Zastosowaną procedurę i związane z nią rozmieszczenie elektrod nazwano od nazwy Agencji Wojskowej procedurą DARPA (skrót od ang. Defense Advanced Research Project Agency ).

W USA Stymulatory Mózgu tDCS są m.in. stosowane przez grających w gry wideo do poprawy szybkości reakcji (RT) i dokladności.
Badania naukowe prowadzone na grupie 40 osób (tzw. ślepa próba) i opublikowane w Scientific Reports w dniu 23.lutego 2016r (dostępne w internecie : Combine brain stimulation and video game. Nature.com) potwierdziły, że grupa osób w której zastosowano tDCS osiągnęła znacznie lepsze wyniki, jeżeli chodzi o szybkość reakcji (RT) i dokładność (około dwukrotnie lepsze) niż grupa w której zastosowano działania pozorowane typu placebo (ang. Sham ).
W Internecie można znaleźć w języku angielskim bardzo dużo informacji na temat Przezczaszkowej Stymulacji Prądem Stałym tDCS.
Sa to zarówno publikacje naukowe jak również wpisy i komentarze osób prywatnych dzielących się swoimi doświadczeniami ze stosowania tDCS. Najczęsciej odwiedzaną przez entuzjastów tDCS jest platforma internetowa  Reddit.com/tDCS

 https://www.reddit.com/r/tDCS/

Według “Scientific American” internetowa ankieta przeprowadzona w 2014 r. wykazała, że aż 87 proc. badanych osób jest gotowych poddać się pobudzeniu mózgu przy użyciu metody tDCS (transcranial direct-current stimulation), czyli przezczaszkowej stymulacji prądem stałym.

W języku polskim publikacji na temat tDCS jest jak na razie stosunkowo niewiele. Z tych dostepnych w internecie polecam :

W USA urządzenia do tDCS oferuje kilkanaście producentow w cenach od 100usd do 4000usd za sztukę. Żadne z urządzeń tDCS wytwarzanych w USA, nawet te w górnej granicy cenowej  nie  są zatwierdzone przez FDA (Federalna Agencja Leków) jako urządzenia medyczne.

 Wszystkie one niezależnie od ceny dostarczają na wyjściu prąd stały w przedziale od 0.5 mA do 2.0mA o stabilizowanej wartości. Wszystkie tez mają zasilanie bateryjne ponieważ względy bezpieczeństwa nie pozwalają na użycie zasilaczy sieciowych.

Pożądaną cechą w urzadzeniu tDCS jest ”zabezpieczenie prądowe”, które nie pozwala na niekontrolowany wzrost prądu powyżej bezpiecznego poziomu w przypadku awarii urządzenia.

Międzynarodowy System Pozycjonowania Elektrod 10—20 

Dokładne wyznaczenie punktów przyłożenia elektrod (wymienionych w poszczegolnych procedurach) jest bardzo istotne jeżeli spodziewamy się powtórki wyników stosowania tDCS opisanych w tych procedurach.

Poniżej zostały zaprezentowane diagramy opisujące Międzynarodowy System Pozycjo nowania Elektrod 10-20 

LA– lewe ramię (skrót ang. Left Arm)
RA– prawe ramię (skrót ang. Right Arm)

Załączone diagramy nie wymagają specjalnych objaśnień jako że są łatwe w interpretacji.
Czynnością wyjściową jest znalezienie punktu centralnego Cz, który znajduje się na przecięciu dwóch linii.
Jedną linię uzyskuje się poprzez połączenie nasady nosa(ang. Nazwa : Nosion) ze zgrubieniem z tyłu głowy (ang. nazwa : inion-patrz diagram ‘‘A” i ”B”).
Drugą linię uzyskuje się poprzez połączenie punktów przedusznych (ang. nazwa: preaurical point —patrz diagram ”A”) prowadząc linię od jednego ucha do drugiego ( patrz diagram ). Obydwie linie są prowadzone przez wierzchołek głowy a na ich przecięciu (w połowie długości każdej z nich) znajduje się punkt Cz
Do dokładnego wyznaczenia punktu Cz najlepiej skorzystać z pomocy drugiej osoby. Ażeby wyeliminować konieczność pomocy innych osób możemy posłużyć się prostym szablonem wykonanym np. z dwóch odcinków płaskowników aluminiowych. Proponowana szerokość to około 10mm a grubość 1mm.
Długość jednego z odcinków powinna być równa długości linii od nasady nosa (Nosion) do zgrubienie z tyłu głowy(inion) a długość drugiego odcinka dlugości linii prowadzonej między jednym a drugim uchem -patrz poprzedzająca treść.
Odcinki łączymy w ich środkach i skręcamy po uprzednim przyłożeniu na głowę i upewnieniu się, że końce odcinków sięgają odpowiednich punktów.Punkt skręcenia będzie wyznaczał punkt Cz.
Punkty : Fpz, Fz, Pz, Oz umieszczone na pionowej linii oraz punkty : T3, C3, C4, T4 umieszczone na poziomej lini można łatwo znaleźć odmierzając procentowe odległości każdego z tych punktów od wierzchołka Cz.Inne punkty można znaleźć analizując załączone diagramy.

Dokładny opis Systemu 10-20 jest zawarty w internecie: 10-20 System Positioning-Trans- Cranial
https://www.trans-cranial.com/local/manuals/10_20_pos_man_v1_0_pdf.pdf

Polskie tłumaczenie dostępne na żądanie (patrz podstrona : 10/20 System Pozycjonowania Elektrod
Total tDCS Electrode Placement Montage Guide
(tłumaczenie z języka angielskiego artykułu zamieszczonego w w Internecie) 

Przykłady rozmieszczenia elektrod w Przezczaszkowej Stymulacji Prądem Stałym

Podczas stosowania Przezczaszkowej Stymulacji Mózgu Prądem Stałym (ang. Transcenial Direct Current Stimulation – tDCS) rozmieszczenie elektrod jest niezwykle ważne ponieważ różne rozmieszczenia będą generowały różne efekty. Lista możliwych sposobów rozmieszczenia elektrod prezentowanych poniżej jest obecnie największą z dostępnych w internecie:

Każdej procedurze  towarzyszy graficzny obraz rozmieszczenia na skalpie punktów przyłożenia elektrod, opis spodziewanych efektów, inne zastosowania oraz odnośniki do specjalistycznych naukowych badań które się na nich koncentrowały.

Total tDCS aktywnie stara się badać nowe i interesujące sposoby rozmieszczenia elektrod w celu dodania do istniejącej listy. Każda nowa procedura rozmieszczenia elektrod jest szczegółowo weryfikowana pod kątem jej naukowego uzasadnienia.

LECZENIE DEPRESJI I NIEPOKOJU

Anoda: Lewa grzbietowo-boczna część kory przedczołowej (F3)

Katoda: Prawy nadoczodół (FP2)

Wyniki badań: polepszenie nastroju, zmniejszenie depresji

Inne zastosowania: Zmniejszony niepokój

Uwagi: To umieszczenie elektrody jest najszerzej zbadane i pokazuje że taki właśnie sposób umieszczenia elektrod daje polepszenie nastroju zwłaszcza u osób cierpiących na depresję. Co więcej, takie właśnie sposób umiejscowienia elektrod łagodzi objawy w niektórych ciężkich przypadkach odpornych na leczenie depresji, sezonowych zaburzeń afektywnych ( depresji sezonowych) oraz ogolnego zespołu lękowego

POLEPSZONA MOTORYKA I UCZENIE SIĘ

Anoda: Strona uszkodzona (np. po udarze mózgu) (C3)

Katoda: Strona nieuszkodzona (C4)

Wyniki badań: Polepszona motoryka w rekonwalescencji po udarze mózgu

Inne zastosowania: Polepszenie zdolności motorycznych, przyspieszenie procesu nauki motoryki

Uwagi: Polepszenie funkcji motorycznych było znacznie większe w grupie poddanej prawdziwej stymulacji aniżeli w grupie poddanej stymulacji pozorowanej (placebo)

Prace badawcze: Lindenberg, Renga (2010); Costa, Brighina (2014); Vines (2006)

PRZYSPIESZENIE PROCESU UCZENIA SIĘ

(rozmieszczenie elektrod zastosowane przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności – DARPA )

Anoda: prawa skroń (F10) Katoda: lewe ramię

Wyniki badań : przyspieszone uczenie się (pozycjonowanie według Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych)

Inne zastosowania: nabywanie nowych umiejętności, zwiększona koncentracja, przyspieszone uczenie się

Uwagi: Armia Stanów Zjednoczonych pokazała że Stymulacja Mózgu Prądem Stałym może średnio dwukrotnie przyspieszyć koncentrację i uczenie się. Akademickie środowiska naukowe powieliły te badania z tymi samymi wynikami: dwukrotnie przyśpieszone tempo uczenia się wśród badanych studentów. Znaczna ilość wyników popiera koncepcję że Stymulacja Mózgu Prądem Stałym może przyspieszać proces uczenia się i zwiększyć wydajność w zakresie złożonych zadań kognitywnych.

Prace badawcze: Parasuraman, McKinley (2014), Kruse (2008)

ZAPAMIĘTYWANIE I UCZENIE SIĘ

Anoda: lewy nadoczodół (FP1)

Katoda: prawy nadoczodół [FP2]

Wyniki badań: lepsze zapamiętywanie i uczenie się 

ALTERNATYWNE LECZENIE DEPRESJI

Anoda: Lewy nadoczodół (FP1)

Katoda: Wierzchołek głowy (CZ), Potylica (OZ)

Wyniki badań: Leczenie depresji

Inne zastosowania: Polepszenie nastroju

Uwagi: Podczas gdy większość powiązanych z depresją badań z zastosowaniem

Przezczaszkowej Stymulatcji Mózgu Prądem Stałym wykorzystuje bardziej popularne ( F3 – FP2) umieszczenie elektrod, to prezentowane powyżej alternatywne położenie elektrod udowodniło swój antydepresyjny potencjał u niektórych pacejentów cierpiących na depresję i schorzenia powiązane z zaburzeniami nastroju.

Prace badawcze: D. Martin, C. Loo(2014)

ZMNIEJSZONE PODEJMOWANIE RYZYKOWNYCH DZIAŁAŃ

Anoda: Prawa grzbietowo-boczna część kory przedczołowj (F4)

Katoda: Lewa grzbietowo-boczna część kory przedczołowj (F3)

Wyniki badań: Zmniejszenie podejmowania ryzykownych działań

Inne zastosowania: zredukowanie przejadania się, uzależnienia od alkoholu; narkotyków i hazardu

Uwagi: Uaktywnienie kory przedczołowej poprzez przezczaszkową stymulację prądem stałym redukuje chęć podejmowania ryzykownych decyzji w sytuacjach niejasnych lub niejednoznacznych.

Prace badawcze : Fecteau, Fregni (2007), Pascual-Leone (2007)

ZWIĘKSZONE POCZUCIE ŚWIADOMOŚCI DZIAŁAŃ

Anoda: Prawa część sutkowa kości skroniowej (P10)

Katoda: Prawa grzbietowo-boczna część kory przedczołowj (F4)

Wyniki badań: Wzmożona świadomość

Inne zastosowania: Wzmożona impulsywność

Uwagi: Zewnętrzne modulowanie zarówno prawo jak i lewo grzbietowej bocznej części kory przedczołowej pokazało jej wpływ na sposób prowadzenia pojazdów. Anodowe stymulowanie grzbietowo bocznej części kory przedczołowej skutkuje bardziej ostrożnym sposobem prowadzenia pojazdów.

Prace badawcze : Beeli, Casutt (2008), Ledoux (1996)

ZMNIEJSZONE SKŁONNOŚCI DO UZALEŻNIEŃ

Anoda: Prawa grzbietowo-boczna część kory przedczołowj (F4)

Katoda: Lewa grzbietowo-boczna część kory przedczołowj (F3)

Wyniki badań: Zmniejszenie głodu nikotynowego oraz innych uzależniających zachowań.

Inne zastosowania: Zmniejszenie łaknienia i głodu alkoholowego.

Niektóre badania wykazują że taki umieszczenie elektrod potencjalnie zmniejsza tendencje ryzykownych zachowań.

POLEPSZONA UWAGA

Anoda: Nadoczodołowo (FP1) lub (FP2)

Katoda: Przeciwne ramię

Wyniki badań: Poprawa uwagi

Inne zastosowania: Poprawa i wydłużenie funkcjonowania pamięci operacyjnej, poprawa i wydłużenie funkcjonowania pamięci operacyjnej w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

Uwagi: Niektóre osoby wykazują wzrost selektywnej uwagi. Uwaga selektywana oraz pamięć polepsza się przy takim właśnie rozmieszczeniu elektrod.

Prace badawcze: „ Enhancement of selective attention by tDCS: Interaction with interference in a Sternberg task „ (Thomas E. Gladwina, Tess E. den Uyla, Felipe F. Fregnib, Reinut W. Wiersa);
„Modulatin behavioral inhibition by tDCS combined with cognitive training” ( Thomas Ditye, Liron Jacobson, Vincent Walsh, Michal Lavidor);
„Older adults get episodic memory boosting from noninvasive stimulation of prefrontal cortex during learning” (Sandrini M, Manenti R, Brambilla M, Cobelli C, Cohen LG, Cotelli M.)

POLEPSZONE ZROZUMIENIE/ WNIKLIOWŚĆ

Anoda: Prawy płat skroniowy (T4)

Katoda: Lewy płat skroniowy (T3)

Wyniki badań: Polepszenie wnikliwości/ umiejętności zrozumienia

Inne zastosowania: Uczenie wybiórcze, rozwiązywanie problemów, ogólne polepsznie umiejętności poznawczych

Uwagi: Uważa się żę polepszenie wnikliwości/umiejętności zrozumienia następuje poprzez zmniejszenie pobudliwości kory mózgowej w lewej półkuli i zwiększenie pobudliwości kory mózgowej w prawej półkuli .

Prace badawcze: Chi, Snyder (2011); Chi, Snyder (2012)

WZMOCNIONE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE

Anoda: Prawa kość ciemieniowa (P4)

Katoda: Lewa kość ciemieniowa (P3)

Wyniki badań: Wzmocnione umiejętnośći numeryczne i matematyczne

Inne zastosowania: Polepszone zrozumienie matematyki

Uwagi: Badania wykazały że stymulacja płata cieminiowego może wzmocnić zdolności matematyczne na okres do 6 miesięcy. Wzmocnione zdolności matematyczne dotyczyły najbardziej materiału przyswojonego w możliwie krótkim okresie po zastosowaniu stymulacji.

Prace badawcze: Kadosh, Luculano (2010)

LEPSZE ROZRÓŻNIANIE DŹWIĘKÓW

Anoda: Płaty skroniowe (T3 lub T4)

Katoda: Przeciwne ramię

Wyniki badań: Polepszenie słuchu i przetwarzania dźwięków

Inne zastosowania: Lepsze rozróżnianie dźwięków

Uwagi: Badania wykazały znaczne polepszenie przetwarzania sygnałów dźwiękowych występujących w okolicach częstotliwości 4000 Hertz.

Prace badawcze: Ladeira, Valasec (2011); Mathys, Loui (2010)

MÓZGOWE  PORAŻENIE  DZIECIĘCE

Anoda :  Kora ruchowa  (C3),   Katoda:  Prawy nadoczodół  (FP2)

Prace badawcze: 

COLLANGE GRECCO, LUANDA ANDRE; CARVALHO DUARTE, NATALIA DE ALMEIDA; MENDONCA, MARIANA E.; GALLI, MANUELA; FREGNI, FELIPE; OLIVEIRA, CLAUDIA SANTOS.

Alternatywna  procedura : Patrz w/w  POLEPSZONA MOTORYKA I UCZENIE SIĘ

Przykłady rozmieszczenia elektrod. Wersja bez grafiki z innego źródła internetowego.

 

Anoda (+) 
Katoda (-) 
Ukierunkowanie leczenia
Badania
F3
F4
Zmniejszenie depresji/ bólu /
Lepsze zorganizowanie
Smith & Clithero, (2009)
F3
Prawe ramię
Zmniejszenie depresji / Zredukowanie przejadania się , uzależnienia od alkoholu
Smith & Clithero, (2009)
F3
Fp2
Poprawa nastroju
Vanderhasselt et. al., (2013)
F4
F3
Zmiejszone podejmowanie ryzykownych działań
Fecteau, et al., (2007)
P10
F4
Wzmożona impulsywność / Zwiększone poczucie świadomości działań
Beeli, et al., (2008), Ledoux, (1996)
Fp1
F4
Polepszenie relacji międzyludzkich/ ograniczenie kary za niepoprawne zachownaie
Knoch, et al., (2008)
F3
F4
Zmniejszonie głodu nikotynowego, alkoholowego oraz zmniejszenie apetytu na „śmieciowe” pożywienie
Fregni, et al., (2007), Boggio et al., (2007) Fregni, et al., (2007)
Fp1 i/lub Fp2
Ramię
Poprawa uwagi
Gladwin, et al., (2012)
T4
T3
Polepszenie wnikliwości /umiejętności zrozumienia
Chi & Snider (2011)
T4 & T6, P4
Ramię
Polepszenie umiejętności nawiązywania i utrzymanie relacji międzyludzkich
Sébastien Hétu (20101
P4
P3
Lepsze zrozumienie matematyki /polepszenie kondycji osób
z zaburzeniami mowy
Kadosh (2010)
O1, Oz, i/lub O2
CZ
Polepszenie czasu reakcji wzrokowej na otrzymane bodźce
Anatal & Paulus (2008)
T3
Ramię
Lepsze rozróżnianie dźwięków
Ladeira, et. al., (2011)
C3 i/lub C4
Fp1 lub Fp2
Polepszone kontrola ruchowa/zredukowanie bólu po stronie przeciwnej do anody
Lindenberg et al., (2010), Fregni, (2006) Vineset, et. al, (2006)
FP1 lub Fp2
Szyja (strona przeciwna- do bolącej)
Zredukowanie bólu /możliwy wzrost impulsywności
Mendonca (2011) Beeli (2008)
F10
Lewe ramię
Przyspieszony proces uczenia się
Kruse (2008) DARPAD
F3 &F4
P10 & P9
Lepszy sen
Marshal (2011)2
Centralnie FZ
Policzek
Kontrola impulsywności w przypadkach ADHD
Tzu-Yu Hsu (2011)

Zagadnienia doboru Elektrod.

Najlepsze elektrody do współpracy z urządzeniami tDCS to takie, które wykorzystują gąbkę celulozową nasyconą roztworem soli NaCl do przekazywania ładunków elektrycznych poprzez skórę do mózgu.

Tego rodzaju elektrody nie są na razie dostępne na rynku krajowym. Oferowane przez sklepy internetowe elektrody żelowe, samoprzylepne do elektrostymulatorow typu TENS i EMS ( dobrą ofertę posiada Diamedica) nie nadają się do współpracy z urządzeniami tDCS ze względu na niedostateczną przewodność żelu klejącego.

Profesjonalne Elektrody (patrz zdjęcia poniżej) można zamówić w firmie Caputron, USA (www.caputron.com) w cenie $11.25/szt.+$12 przesyłka USPS ( nie UPS). Zainteresowanych prosimy o ewentualny kontakt.

Elektrody po ukończeniu sesji należy przemyć ciepła wodą w celu zapobieżenia odkładaniu się soli w gąbce a następnie pozostawić do wysuszenia zdala od źrodeł ciepła.

Elektroda od strony pianki kauczukowej

Elektroda od strony gąbki

Elektroda Caputron Amrex Style tDCS 3" x 3"

Opaska mocująca firmy Caputron (Caputron Universal Strap)

Jak samemu sporządzic roztwór przewodzący ( saline) do nasycania gąbek?:
do jednego litra ciepłej wody demineralizowanej (najlepiej) lub przegotowanej dodajemy 8g -dwie płaskie łyżeczki – soli kuchennej NaCl, mieszamy. Roztwór nalewamy do buteleczki załączonej w zestawie skąd za pomocą strzykawki z rurką będziemy pobierać roztwór.
Do nasycenia jednej gąbki 70mm x 70mm potrzeba około 6–8ml roztworu.

Przeciwwskazania : rozrusznik serca, implanty metalowe w mózgu, ciąża, padaczka, złe samopoczucie po próbach stosowania tDCS
Mocne pieczenie w miejscu przyłożenia elektrod oznacza słaby kontakt elektryczny elektrod ze skórą. Może to być spowodowane niedostatecznym oczyszczeniem skóry lub słabym nasączeniem gąbki (elektrody)roztworem soli (saline).
Po oczyszczeniu skóry wodą z mydłemlub alkoholem izipropylowym (wskazane stężenie alkoholu 50 do 70 procentowe w celu celu uniknięcia nadmiernego wysuszenia skóry) należy skórę wytrzeć do sucha ponieważ alkohol źle przewodzi elektryczność. Po przyłożeniu elektrod można w miarę potrzeby (dla poprawienia kontaktu ) napuścić za pomocą strzykawki około 0.5-1ml saline między skórę a elektrodę( jest to szczególnie wskazane jeżeli miejsce przyłożenia znajdujesię na owłosionej części skalpu). Lekkie pieczenie na początku sesji jest normalne i powinno zniknąć po kilkudziesięciu sekundach. Jeżeli pieczenie utrzymuje się dłużej niż minutę należy powtórzyć powyższe czynności. Silne pieczenie utrzymujące się w czsie trwania całej sesji może doprowadzić do silnego zaczerwienienia skóry a nawet lekkiego poparzenia!!!.

Uwagi ogólne:
Przy pierwszych sesjach zawsze zaczynamy od prądu 0.5mA a następnie zwiększamy do 1mA i 1.5mA. Po kilku sesjach kiedy przekonamy się,że nasz organizm dobrze toleruje tDCS możemy zastosować prąd 2mA. Długość sesji nigdy nie powinna przekroczyć 30minut, jedna sesja dziennie.Efekty mogą się pojawić już po kilku sesjach ale mogą być krótkotrwałe.W celu utrwalenia tzw. Efektu Postymulacyjnego należy zastosować kilkanaście sesji.W przypadku depresji niektore źródła podają, że zaszła potrzeba zastosowania około 30 sesji.
Stosowanie w/w urządzenia u osób po udarach mózgu oraz u dzieci powinno być skonsultowane z lekarzem neurologiem.

Uwagi  końcowe :
Treści zawarte powyzej z wyjątkiem danych technicznych urządzenia, są kompilacją informacji dostępnych w Internecie. Zasadniczym kryterium przy korzystaniu ze źródeł informacji była ich wiarygodność. W związku z tym przede wszystkim uwzględniono dane pochodzące z poważnych periodyków medycznych oraz wyniki poparte badaniami naukowymi. Do stycznia 2017r ponad 3000 artykułów i opracowań naukowych dotyczących tDCS zostało opublikowanych na stronach  PubMed.gov . Portal ten został utworzony w ramach  U.S. National Library of Medicine (NLM). ( Amerykańska  Narodowa   Biblioteka  Medyczna) największej tego rodzaju bibliotece w świecie.

Disclaimer–Wyłączenie odpowiedzialności.

Przed rozpoczęciem stosowania Przezczaszkowej Stymulacji Mózgu należy możliwie dokładnie zapoznać się z tematem poprzez lekturę artykułów i publikacji zamieszczonych w Internecie oraz z innych dostępnych źrodeł.
Dzięki temu ewentualny zakup będzie decyzją przemyślaną, opartą na wiedzy i znajomości zagadnienia
Przedmiot pod nazwą Stymulator Mózgu wystawiony na aukcji nie jest urządzeniem medycznym a informacje zawarte w opisie aukcji nie stanowią porady medycznej i nie są rekomendacją do stosowania urządzenia w określony sposób. Kupujący może używać urządzenia według swojej najlepszej wiedzy i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: próby ingerencji w układ elektroniczny w tym odkręcanie śrub mocujących i uszkodzenie plomby może spowodować utratę gwarancji i możliwości zwrotu.

 

Oceny  i  komentarze na platformie Allegro dotyczące  sprzedawcy i wystawionego urządzenia 

04 paź 2017
Stymulator Mózgu tDCS depresja, udar, koncentracja(6886460904)

“Świetne urządzenie, stosuje już od jakiegoś czasu i widzę znaczącą poprawę, pracy mojego mózgu. Po mimo ogromnego początkowego sceptycyzmu, mogę to urządzenie polecić każdemu kto chce podnieść sprawność swojego myślenia, mózgu. Urządzenie jest wykonane bardzo solidnie, a kontakt ze sprzedawcą rewelacyjny, i jest to osoba bardzo kompetentna znająca się na temacie. Polecam !! !! !”

6 mar 2018
“Wyjątkowo dopracowane urządzenie, sprzedawane w bardzo korzystnej cenie wraz z otoczeniem niezbędnym do jego użycia. Ponadto Sprzedający podaje sporo niezbędnej do wykorzystania stymulatora wiedzy. Jako kupujący, czuję się poważnie potraktowany i wręcz zadbany. Dziękuję i pozdrawiam”

28 mar 2018
”Szybko, sprawnie, profesionalnie. Urządzenie spełnia swoją funkcję”

Temat   Przezczaszkowej  Stymulacji Mózgu tDCS  prezentowany w amerykańskich kanałachtelewizyjnych:

ABC  News  — to jeden z trzech głównych ogólnokrajowych kanałów  telewizyjnych.
PBS — kanał niekomercyjny tzw kanał publiczny .
( urządzenie do tDCS,  ang. nazwa  Brain Stimulator, występujące w prezentacji ABC News jest zbliżone pod względem elektrycznym i mechanicznym do urządzenia będącego przedmiotem tej aukcji):
 http://abcnews.go.com/Health/diy-brain-shock-kits-jump-start-users-day/story?id=26832073
https://www.pbs.org/newshour/show/gentle-electrical-jolt-can-focus-sluggish-mind

Kontakt z nami

Kazimierz Paprocki
ul. Michała Paca 6/25
04-361 Warszawa
Nip 5241823444
Regon 006375511

662 117 545
w godz. 11-20 siedem dni w tygodniu

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio